ความรู้สู่สังคม

  • นวัตกรรม ถุงนึ่ง

    นวัตกรรม ถุงนึ่ง

    ถุงนึ่งเป็นถุงที่ให้ความสะดวก สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้โดยไม่ต้องตัดหรือฉีกถุง
  • การเก็บรักษาข้าวโดยวิธีการแช่เย็น

    การเก็บรักษาข้าวโดยวิธีการแช่เย็น

    ในชีวิตปัจจุบันที่เร่งรีบอาจทำให้หลายคนไม่มีเวลาหุงข้าวรับประทานเองได้ทุกวัน