ประโยชน์ของกระเทียม

ประโยชน์ของกระเทียม

กระเทียม หรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium sativum L. เป็นพืชไม้ล้มลุก มีความสูงประมาณ 30-45 ซ.ม. มีหัวกลมที่ประกอบด้วยกลีบ 4-15 กลีบ อยู่ใต้พื้นดิน หากมีเพียงกลีบเดียวจะเรียก “กระเทียมโทน” กลีบถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกสีขาว ลักษณะของใบแบน ปลายแหลมแคบ บริเวณโคนมีใบห่อหุ้มซ้อนกัน

กระเทียมถูกนำมาใช้สำหรับการปรับแต่งกลิ่นและเป็นสมุนไพร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมามากกว่า 5,000 ปี มีต้นกำเนิดอยู่บริเวณดินแดนไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย และเคยถูกนำมาใช้ในการรักษาบาดแผลของทหาร

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยสรรพคุณในการยับยั้งการติดเชื้อได้ ในส่วนของตำรายาไทยนั้น มีการใช้ หัวกระเทียมสำหรับสรรพคุณมากมาย ทั้งลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด รักษากลากเกลื้อน

แก้อาการไอ ฯลฯ อีกทั้งยังมีงานวิจัยมากกว่า 3,000 ฉบับ ที่ยอมรับว่ากระเทียมมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะใช้เป็นยาในการรักษาโรคหัวใจ ทั้งยังมีการทดสอบโดยกลุ่มทดลองซึ่งได้ทำการบริโภคกระเทียม พบว่ามีการตอบสนองทางชีววิทยา คือ ช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย ฯลฯ 

นับได้ว่ามนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากกระเทียมกันอย่างกว้างขวาง โดยนำมาใช้ปรุงแต่งอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น หมูกระเทียม น้ำพริก น้ำจิ้ม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมิได้มีการกำหนดปริมาณที่แน่นอนสำหรับการบริโภคกระเทียม แต่ก็มีข้อเสนอแนะ คือ ให้บริโภค 1-2 พลูหรือประมาณ 4 กรัม จึงจะได้รับประโยชน์จากกระเทียม และยังไม่มีผลการรายงานถึงความเป็นพิษต่อร่างกาย แม้ว่าจะบริโภคกระเทียมในปริมาณสูงก็ตาม

กนกภรณ์ ปฏิพัทธศิลปกิจ

สำนักวิจัยและพัฒนา 

บริษัท ซีพีแรม จำกัด