กิจกรรม "Exclusive Party with Bas"

กิจกรรม "Exclusive Party with Bas"
17 ก.ค. 62

กิจกรรม "Exclusive Party with Bas" Meet & Greet สุด Exclusive กับบาส สุรเดช เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2562 ทีผ่านมา