ซีพีแรม คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019

ซีพีแรม คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019
09 ก.ย. 62

ซีพีแรม คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2019


คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป และ คุณสุพรรณา ตะนะวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อิมแพค เมืองทองธานี