ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมที่ยั่งยืน

ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมที่ยั่งยืน
12 ก.ย. 62

ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมที่ยั่งยืน


คุณประภาส มุกดา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) และคุณศุภรัช เกตุเผือก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชน และสังคม หนึ่งใน "โครงการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตร (CPRAM Sustainable Food Project)" โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสอนปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือ ไฮโดรโปนิกส์ เป็นต้น เพื่อมอบให้แก่เกษตรกร และชาวบ้านในตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเกษตรตามแนวทาง 3S ได้แก่ Food Safety, Food Security และ Food Sustainability ของซีพีแรม ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร และชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจากคุณจามจุรี แก้วใสย รองผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ มาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านเกษตร และสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับผู้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย


ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) ยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่มาร่วมส่งมอบความอิ่มอร่อย และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี