ซีพีแรม (ลาดกระบัง) สร้างชื่อคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2019

ซีพีแรม (ลาดกระบัง) สร้างชื่อคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2019
16 ก.ย. 62

ซีพีแรม(ลาดกระบัง) สร้างชื่อคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2019


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ (The Prime Minister's Industry Award 2019 : Potential Industry) เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ลาดกระบัง) ที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และสร้างแรงผลักดันแก่อุตสาหกรรมไทยในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนา 10 S-curve เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณนายธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งในปีนี้รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทดังกล่าวนั้น มีเพียง 14 องค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล