กิจกรรมการแข่งขัน “เลอแปง ROV ESPORTS 2019”

กิจกรรมการแข่งขัน “เลอแปง ROV ESPORTS 2019”
10 พ.ย. 62

กิจกรรมการแข่งขันเลอแปง ROV ESPORTS 2019” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2019 Thailand E-Sports Arena ศูนย์การค้า The Street รัชดาภิเษก