ซีพีแรม ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดี ผ่านกิจกรรม “ฟุตบอลประเพณีกระชับความสัมพันธ์”

ซีพีแรม ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดี ผ่านกิจกรรม “ฟุตบอลประเพณีกระชับความสัมพันธ์”
18 ม.ค. 63

ซีพีแรม ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ดี ผ่านกิจกรรม “ฟุตบอลประเพณีกระชับความสัมพันธ์”


คุณเจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่, สาขาบ่อเงิน, สาขาลาดกระบัง และสาขาชลบุรี จัดกิจกรรม “ฟุตบอลประเพณีกระชับความสัมพันธ์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 จัดโดยชมรมคนรักกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ณ STP Arena จังหวัดปทุมธานี