ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมที่ยั่งยืน

ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมที่ยั่งยืน
31 ม.ค. 63

ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมที่ยั่งยืน


คุณประภาส มุกดา รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอพุนพิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย จัดกิจกรรม “แบ่งปันความรู้ให้กับสังคมและชุมชน ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร อบรมการปลูกผักอินทรีย์ (Organic)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมโชค พูลสุข สาธาณสุขอำเภอพุนพิน และ คุณสราวุฒิ คงมะลวน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเกษตรตามแนวทาง 3S (Food Safety, Food Security และ Food Sustainability) ของซีพีแรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก คุณจามจุรี แก้วใสย รองผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ มาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านเกษตร และสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) ยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่มาร่วมส่งมอบความอร่อย และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ สาธารณสุขอำเภอพุนพิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี