ซีพีแรม ส่งมอบอาหารอย่างต่อเนื่อง หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณี COVID-19

ซีพีแรม ส่งมอบอาหารอย่างต่อเนื่อง หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณี COVID-19
15 มิ.ย. 63
ซีพีแรม ส่งมอบอาหารอย่างต่อเนื่อง หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณี COVID-19

นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ลงพื้นที่ ส่งมอบอาหารอุ่นร้อนพร้อมทานให้แก่ชาวบ้านย่านวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และชุมชนโดยรอบ หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณี COVID-19 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัย จัดระยะห่างในการต่อคิวรับอาหาร และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดตรวจคัดกรอง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวชุมชนทุกคนที่มารับอาหารต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดกรณี COVID-19