ซีพีแรม จับมือ แม็คโคร ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน และมอบความรู้ให้กับนักเรียนผ่านโครงการ "โชห่วยรุ่นเยาว์" อย่างต่อเนื่อง

ซีพีแรม จับมือ แม็คโคร ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน และมอบความรู้ให้กับนักเรียนผ่านโครงการ "โชห่วยรุ่นเยาว์" อย่างต่อเนื่อง
15 ก.ย. 63

ซีพีแรม จับมือ แม็คโคร ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน และมอบความรู้ให้กับนักเรียนผ่านโครงการ "โชห่วยรุ่นเยาว์" อย่างต่อเนื่อง


คุณธีรยุทธ ลิมปกาญจน์เวช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วย คุณฉัตรคณา เฉียบแหลม ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาเลย และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เพื่อส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย 


ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ แม็คโคร สาขาเลย ร่วมส่งมอบความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนผ่านโครงการ "โชห่วยรุ่นเยาว์" ในเรื่อง 8 ขั้นตอนการจัดการร้านค้าปลีก สำหรับจัดการสหกรณ์ที่โรงเรียนของตน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน และส่งมอบเบเกอรี่ เลอแปง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม ให้กับน้องๆ ได้อิ่มท้อง และสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนทุกคน