ซีพีแรม รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

ซีพีแรม รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563
16 ก.ย. 63

ซีพีแรม รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563


คุณศิริวรรณ จวงตระกูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และ คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้าร่วมงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ลดโลกร้อนวันนี้ เริ่มต้นที่ตัวเรา” (It’s Perfect Time to Start Action) ซึ่งภายในงานได้รับประกาศนียบัตร รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ