มังกรหยก
เดลี่ไทย
เบเกอริช, มิสแมรี่, เลอแปง
   
  Our Friends
 
cpallnews
   
  Web Link
  - กรมปศุสัตว์
  - สำนักงานวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  - Food Standards Agency
  - สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
  - กรมวิชาการเกษตร
 

 
กิจการอาหารพร้อมรับประทาน

โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานเยือกแข็งและแช่เย็น

ขนาดพื้นที่ผลิต 16,579 ตารางเมตร
กำลังผลิตสูงสุดต่อปี 29,500 ตัน
กำลังคน 4,200 คน
ที่ตั้ง 177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 0-2599-1015-9,0-2909-8100
โทรสาร 0-2976-2259


กิจการเบเกอรี่

โรงงานเบเกอรี่ ลาดกระบัง

ขนาดพื้นที่ผลิต 3,071 ตารางเมตร
กำลังผลิตสูงสุดต่อเดือน 600 ตัน
กำลังคน 1,313 คน
ที่ตั้ง 249 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0-2739-4423-32
โทรสาร 0-2739-4478–80

สาขาโรงงานเบเกอรี่ พิษณุโลก
ขนาดพื้นที่ผลิต 284 ตารางเมตร
กำลังผลิตสูงสุดต่อเดือน 32 ตัน
กำลังคน 71 คน
ที่ตั้ง 286/5-7 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5528-0379
โทรสาร 0-5528-0161

สาขาโรงงานเบเกอรี่ หาดใหญ่
ขนาดพื้นที่ผลิต 360 ตารางเมตร
กำลังผลิตสูงสุดต่อเดือน 26 ตัน
กำลังคน 71 คน
ที่ตั้ง 717/13-15 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7434-5667
โทรสาร 0-7434-5668

สาขาโรงงานเบเกอรี่ ขอนแก่น
ขนาดพื้นที่ผลิต 286 ตารางเมตร
กำลังผลิตสูงสุดต่อเดือน 23 ตัน
กำลังคน 72 คน
ที่ตั้ง 672/50-51 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4332-2799
โทรสาร 0-4332-2800

สาขาโรงงานเบเกอรี่ เชียงใหม่
ขนาดพื้นที่ผลิต 580 ตารางเมตร
กำลังผลิตสูงสุดต่อเดือน 1 8 ตัน
กำลังคน 6 9 คน
ที่ตั้ง 149/9 หมู่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 0-5396-0999
โทรสาร 0-5338-7126
 
     


บริษัท ซีพีแรม จำกัด
177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1015-9,0-2976-2260-3 โทรสาร. 0-2976-2259


Designed by Paragon Design Group Limited.