มังกรหยก
เดลี่ไทย
เบเกอริช, มิสแมรี่, เลอแปง
   
  Our Friends
 
cpallnews
   
  Web Link
  - กรมปศุสัตว์
  - สำนักงานวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  - Food Standards Agency
  - สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
  - กรมวิชาการเกษตร
 

บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด  เป็นบริษัทหนี่งในเครือ เจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่าย อาหารพร้อมรับประทาน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2531 ผลิตภัณฑ์เริ่มต้นคือ กลุ่มอาหารว่างจีนประเภท ติ่มซำ (Dim Sum) แช่เยือกแข็งและแช่เย็น จากนั้น ได้ขยายฐาน เข้าสู่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ (Bakery) เพื่อผลิตขนมอบสด ชนิดต่างๆ และขยายสาย ผลิตภัณฑ์เข้าสู่อาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็ง เป็นลำดับต่อมา

 
บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตและการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การให้ความสำคัญในการดำเนินงานตาม ระบบมาตรฐานสากล ไม่ว่า จะเป็น ระบบการ จัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000, ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัย ในผลิตภัณฑ์ อาหาร HACCP, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความ ปลอดภัย มอก .18001 และระบบคุณภาพโดยรวม TQM ทำให้กิจการของบริษัทฯเจริญ ก้าวหน้าและเติบโตอย่าง มีประสิทธิภาพ มาโดยลำดับ และมีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาทในปัจจุบัน

ปัจจุบัน บริษัท ซี . พี . ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ประกอบด้วย 2 กิจการหลัก

กิจการอาหารพร้อมรับประทาน
ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็งและแช่เย็น ซึ่งเป็น อาหารที่ ผ่านขบวนการทำให้สุกและพร้อมรับประทาน ผ่านกรรมวิธีแช่เยือกแข็งและแช่เย็น จึงคงคุณภาพความสดใหม่ และคุณค่าทางอาหาร เพียงแต่นำอาหารมาอุ่นให้ร้อน ก็สามารถนำมารับประทานได้ทันที
โดยส่งออกและจำหน่าย ในประเทศ ได้แก่ติ่มซำแช่เยือกแข็ง “ เจด ดราก้อน ” อาหารพร้อมรับประทาน “ เดลี่ไทย ” ข้าวปั้นสไตล์ญี่ปุ่น “โอ! อาโรจัง” และธุรกิจจัดเลี้ยง “มายมีล”

กิจการเบเกอรี่ ผลิตและจัดจำหน่ายขนมเบเกอรี่อบสด นับร้อยชนิดต่อวัน สำหรับตลาดค้าปลีกยุคใหม่ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า เบเกอร์แลนด์ , เลอแปง และมิสแมรี่ ทุกผลิตภัณฑ์ได้รับการควบคุมเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาคัดสรรสูตรและส่วนผสมที่ดีที่สุด ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนและ ทุกโรงงานสาขา เพื่อให้ได้มีความอร่อยและความสดใหม่ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

บริษัท ซี . พี . ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ดำเนินงานภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ บริษัทฯจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพภายในองค์กร เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพอใจสูงสุดของลูกค้า “

ลำดับความเป็นมา

2531
ก่อตั้งบริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท

2532 เริ่มส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไปยังต่างประเทศ และ เริ่มกิจการเบเกอรี่ เพื่อผลิตขนมอบสดทุก ประเภท เช่นขนมปัง เค้ก พาย คุกกี้ เพื่อส่งสาขา 7- Eleven และผลิต เค้กแช่เย็น ส่งซูเปอร์มาร์เก็ตและ ดิสเคาท์สโตร์

2534
เปิดตลาดติ่มซำแช่เยือกแข็งภายในประเทศ

2538 เริ่มส่งออกอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานแช่เยือกแข็งไปยังตลาดต่างประเทศ

2539 ขยายฐานการผลิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยย้ายสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตอาหาร สำเร็จรูป ไปอยู่ที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเปิดกิจการเบเกอรี่สาขาขึ้นแห่งแรก ที่อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก เพื่อรองรับการขยายสาขาของ 7- Eleven ในภาคเหนือ

2542 ขยายโรงงานผลิตเบเกอรี่ มาอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และ เปิดกิจการ สาขา เบเกอรี่อีก 2 แห่งที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดตั้งกิจการ ฟู้ดเซ็นเตอร์ ที่โรงงานลาดกระบัง สำหรับผลิตแซนวิชและอาหารสดอื่น ๆ ป้อนสาขาของ 7-Eleven ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถตอบสนองลูกค้าทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง เบเกอรี่อบสด และแซนวิชได้ ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังขยายไลน์ผลิตอาหารไทยสำเร็จรูปแช่ เยือกแข็งอาทิ ต้มยำกุ้ง ผัดกระเพราไก่ แกงเผ็ดฯลฯ

2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350 ล้านบาท

2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้านบาท
     


บริษัท ซีพีแรม จำกัด
177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร. 0-2599-1015-9,0-2976-2260-3 โทรสาร. 0-2976-2259


Designed by Paragon Design Group Limited.