ความรู้สู่สังคม

 • ใครบ้างที่อาจไม่เหมาะกับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

  ใครบ้างที่อาจไม่เหมาะกับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

  ใครบ้างที่อาจไม่เหมาะกับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
 • 4 กลุ่ม ได้รับวัคซีน ป้องกันโควิดก่อนในไทย

  4 กลุ่ม ได้รับวัคซีน ป้องกันโควิดก่อนในไทย

  4 กลุ่ม ได้รับวัคซีน ป้องกันโควิดก่อนในไทย
 • ใครบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน

  ใครบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน

  ใครบ้างที่ต้องกักตัว 14 วัน
 • 8 วิธีดูแลสุขอนามัยขอนตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

  8 วิธีดูแลสุขอนามัยขอนตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

  8 วิธีดูแลสุขอนามัยขอนตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19
 • 4 วิธีใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19

  4 วิธีใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19

  4 วิธีใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19
 • นวัตกรรม ถุงนึ่ง

  นวัตกรรม ถุงนึ่ง

  ถุงนึ่งเป็นถุงที่ให้ความสะดวก สามารถอุ่นในไมโครเวฟได้โดยไม่ต้องตัดหรือฉีกถุง