ความรู้สู่สังคม

 • วิธีเลือกใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร

  วิธีเลือกใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร

  การใช้น้ำมันปรุงอาหารจะต้องคำนึงถึงความร้อนที่ใช้ประกอบอาหารเป็นหลัก
 • การแพ้อาหาร

  การแพ้อาหาร

  การแพ้อาหาร (Food Allergy) หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้าง ว่า คนนั้นกินนี่ไม่ได้ แพ้
 • วันนี้! กินอาหาร “ลดเค็ม” แล้วหรือยัง ?

  วันนี้! กินอาหาร “ลดเค็ม” แล้วหรือยัง ?

  ปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง กินอาหารรสเค็มจัด
 • ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ

  ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ

  ในการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินในเลือกซื้อขนมปังธัญพืช
 • วันนี้!! กินอาหาร “ลดเค็ม” แล้วหรือยัง ?

  วันนี้!! กินอาหาร “ลดเค็ม” แล้วหรือยัง ?

  ปัจจุบันประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง กินอาหารรสเค็มจัด
 • รู้ไว้ใช่ว่า น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร

  รู้ไว้ใช่ว่า น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร

  การเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหาร น้ำมันถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหาร