เหตุผลที่เราควรฉีดวัคซีน COVID-19

เหตุผลที่เราควรฉีดวัคซีน COVID-19

ซีพีแรม ขอเสนอสาระน่ารู้ดีๆ เกี่ยวกับข้อดีของการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 กับตอน “เหตุผลที่เราควรฉีดวัคซีน COVID-19”
- เพิ่มภูมิคุ้มกันต่อร่างกายของเรา
- ลดอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19
- เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
- ชีวิตความเป็นอยู่ จะค่อยๆ กลับสู่สภาวะปกติ
- สุขภาพจิต และภาวะความเครียดจะค่อยๆ ดีขึ้น
#CPRAM #ซีพีแรม #สาระน่ารู้กับซีพีแรม #วัคซีน #วัคซีนโควิด19 #COVID19 #โควิด19