"COVID-19 ติดต่อผ่านการทานอาหารได้หรือไม่?"

"COVID-19 ติดต่อผ่านการทานอาหารได้หรือไม่?"

สาระน่ารู้กับซีพีแรม ขอเสนอตอน "COVID-19 ติดต่อผ่านการทานอาหารได้หรือไม่?"

 

"COVID-19 ไม่ติดต่อผ่านการทานอาหาร" หากเรานำมาปรุงอาหารผ่านความร้อนและปรุงสุกก่อน แม้ในหลายประเทศจะค้นพบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอาหาร เช่น อาหารทะเล และอาหารแช่แข็งบางประเภท แต่ในการค้นพบนั้น เป็นการค้นพบเพียงสายพันธุกรรมที่อยู่ในอาหาร ไม่ได้หมายความว่า พบเชื้อในอาหาร ที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคได้

 

เชื้อไวรัส COVID-19 จะถูกทำลายที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง หากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาในการทำลายก็จะสั้นลง เช่น เรานำอาหารไปต้ม หรือทำให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เชื้อไวรัส COVID-19 จะถูกทำลายทันที

 

ในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน ว่าการทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว จะทำให้เราติดโรคได้ เพราะเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมอื่น ที่ไม่ใช่เซลล์มนุษย์ได้นาน แต่ในทางปฏิบัติ ควรทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด และล้างมือทุกครั้งที่ไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสด อาหารแช่แข็ง เพื่อความปลอดภัย


#CPRAM #ซีพีแรม #สาระน่ารู้กับซีพีแรม #FoodSafety #อาหารปลอดภัย #COVID19 #โควิด19