คนไทยต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปแบบไหน?

คนไทยต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปแบบไหน?

ข้อควรปฏิบัติกรณีโควิด-19
ซีพีแรม ขอเสนอตอน "คนไทยต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปแบบไหน?"
เตรียมปลด "โควิด-19" จากโรคระบาดเป็น "โรคประจำถิ่น"
(โควิด-19 จะเป็นโรคประจำถิ่นของไทย เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์)
- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่เกิน 10,000 ราย/วัน
- อัตราป่วย และเสียชีวิต ไม่เกิน 1:1,000 คน
- กลุ่มเสี่ยงสูงรับเข็ม 2 ได้ 80%
- การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพ
ประกันโควิด-19 เคลมได้เมื่อเข้าเงื่อนไข ดังนี้
- เมื่อมีอาการไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ระยะเวลานานกว่า 24 ชั่วโมง
- โรคประจำตัวที่ต้องติดตามอาการใกล้ชิด ตามดุลยพินิจของแพทย์
- หายใจเร็วกว่า 25 ครั้ง/นาที ในผู้ใหญ่
- สำหรับเด็ก หากมีอาการหายใจลำบาก ซึมลง ดื่มนมหรือทานอาหารน้อยลง
- Oxygen Saturation น้อยกว่า 94%
(วันที่ 15 ก.พ. 65 การเคลมประกันโควิด-19 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสธ. "ข้อใดข้อหนึ่ง" ตามดุลยพินิจของแพทย์)