เลอแปง ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19”

30 ม.ค. 63

เลอแปง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม ร่วมมอบเบเกอรี่เลอแปง เพื่อส่งต่อกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน และทุ่มเทในสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณี COVID-19

ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีคุณอัญชลี โอสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เกียรติรับมอบ

2. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยมีคุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ให้เกียรติรับมอบ

3. โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 โดยมี นพ.กวิตม์ ซื่อมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ให้เกียรติรับมอบ

ทั้งนี้ เลอแปง ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ และผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน #คนไทยไม่ทิ้งกัน