ซีพีแรม ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานประกอบการในอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ซีพีแรม ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานประกอบการในอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
22 ก.ย. 64
ซีพีแรม ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินสถานประกอบการในอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

คุณดุสิต คงสุข ปลัดอาวุโสอำเภอลาดหลุมแก้ว ให้เกียรติเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านโควิด-19 โดยมีคุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการและภาครัฐ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อาทิ อำเภอลาดหลุมแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดหลุมแก้ว เทศบาลตำบลระแหง เทศบาลตำบลคูขวาง องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ปกครองทั้งในระดับตำบล และอำเภอ เป็นต้น อีกทั้ง ร่วมรับฟังการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโควิด-19 ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดกรณีโควิด-19 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่