Dimsum Produduct

Dimsum Produduct


 • Banana Bun

  Banana Bun

  Ingredients : Banana / Flout / Egg / Milk 

  Microwave Microwave
  Steam Steam
 • BBQ Pork Bun

  BBQ Pork Bun

  Ingredients : Pork / Flour / BBQ Sauce 

  Microwave Microwave
  Steam Steam
 • Black Bean Bun

  Black Bean Bun

  Ingredients : Black Bean / Flour

  Microwave Microwave
  Steam Steam
 • Bunny Bun

  Bunny Bun

  Ingredients : Custard Cream / Flour

  Microwave Microwave
  Steam Steam
 • Chicken Long Bun (Sa Long Pao)

  Chicken Long Bun (Sa Long Pao)

  Ingredients : Chicken / Vegetable / Flour 

  Microwave Microwave
  Steam Steam
 • Chicken & Shrimp Bun

  Chicken & Shrimp Bun

  Ingredients : Chicken / Shrimp / Vegetable / Flour

  Microwave Microwave
  Steam Steam