รางวัลเกียรติยศ

brief-left

จากความมุ่งมั่นที่จะมอบอาหารที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความปลอดภัย ให้คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภค ซีพีแรมจึงยึดแนวทางและ นโยบายในการบริหารทุกภาคส่วนขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณภาพทุกขั้นตอนและทุกกระบวนการ นำไปสู่ความสำเร็จในการคว้ารางวัลเกียรติยศมากมาย ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจนี้ของซีพีแรมได้เป็นอย่างดี

brief-right

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 • 24_award_7982.jpg

  ซีพีแรม คว้า 10 นวัตกรรมในงาน “CP Innovation Exposition 2019”

  คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนวัตกร บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2562” หรือ “CP Innovation Exposition 2019” ในครั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัล Chairman Award 2019 จากคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่ 1. นวัตกรรมการผลิตสินค้าหมูทงคัตสึ 2. พลิกโฉมกระบวนการปิดผนึกฟิล์ม 3. เบอร์เกอร์กำลัง 2 4. Chilled meal 4.0 5. จัมโบ้บิ๊กเปา อร่อยได้ไม่ต้องตัด อุ่นได้ไม่ต้องนึ่ง 6. Mass production California Roll 7. Sushi Roll Automation 8. เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพสินค้า ด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ 9. Gravity Transfer 10. เพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นรูปสินค้า เค้กโรลครีมสด

 • 25_award_7078.jpg

  เลอแปง คว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม 2019

  เลอแปง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม คว้ารางวัล FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA ประเภทกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภค (FMCG Food) ภายในงาน Thailand Zocial Awards 2019 งานประกาศรางวัลแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม ประจำปี 2019 โดยได้รับเกียรติจากคุณสาธิต เจียมบุรเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัล โดยมีคุณชัญญรัช พีราวัชร ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

 • 26_award_9191.jpg

  ซีพีแรม (ลาดกระบัง) คว้ารางวัล TPM AWARD FOR TPM EXCELLENCE CATEGORY A-2018

  คุณเจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ขึ้นรับรางวัล TPM AWARD FOR TPM EXCELLENCE CATEGORY A-2018 จัดโดย Japan Institute of Plant Maintenance หรือ JIPM โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรทั่วโลก ที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม ซึ่งมีการมอบรางวัล ณ Kyoto International Conference เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เคยได้รับรางวัล TPM Excellence Award มาแล้วเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา นับเป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรายแรกของไทย ที่ได้รับรางวัลนี้

 • 27_award_2387.jpg

  ซีพีแรม คว้า 4 รางวัล บนเวที Thailand Quality Prize 2019

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพ TQM อย่างเข้มข้น ได้รับ 4 รางวัล ในงาน Thailand Quality Prize 2019 ในระดับ “Golden Award" จากผลงาน “ลด % Reject บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงจากการ Seal เสีย”, ระดับ “Golden Award” จากผลงาน “ลดระยะเวลากระบวนการการออกเอกสาร Machine/Product Verify”, ระดับ “Silver Award” จากผลงาน “เพิ่มการจัดหากะเพราป่าสำหรับเมนูข้าวผัดกะเพราแช่เย็น” และผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบความรู้พื้นฐานพนักงาน” จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 • 28_award_4425.jpg

  ซีพีแรม (ลาดกระบัง) คว้ารางวัล KANO QUALITY AWARD 2019

  คุณศิริวรรณ จวงตระกูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และคุณธีรพันธ์ุ ลักษณาภิรมย์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ลาดกระบัง) ขึ้นรับรางวัลระดับ SILVER ในงาน KANO QUALITY AWARD 2019 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรระดับประเทศ ถือเป็น “รางวัลแห่งเกียรติยศ” สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมที่มี “คุณภาพระดับสากล” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 • 29_award_8511.jpg

  ซีพีแรม (ลาดหลุมแก้ว) คว้ารางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2019 ระดับ Diamond

  คุณเจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคุณอัศดา อินทรสร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส คณะผู้บริหาร และคณะทำงานลีน บริษัท ซีพีแรม จำกัด รับมอบรางวัลสูงสุด Thailand Lean Award 2019 ระดับ Diamond จากคุณภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ทั้งนี้ รางวัล Thailand Lean Award ดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการแบบลีนเพื่อลดความสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการขจัดความสูญเปล่า สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีผลต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับผลิตภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมไทย

 • 30_award_3145.jpg

  ซีพีแรม คว้ารางวัลด้านนวัตกรรม (President Award) ในงาน “CP ALL Innovation Days 2019”

  คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมงาน "CP ALL INNOVATION DAYS " กับงานประกวดรางวัลนวัตกรรม President Award 2019 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ (Convention Hall) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์และส่งต่อสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

 • 13_img_t_5320.jpg

  CPRAM คว้า 3 รางวัล บนเวที Thailand Quality Prize 2018

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพ TQM อย่างเข้มข้น ได้รับ 3 รางวัล ในงานThailand Quality Prize 2018 ในระดับ " Silver Award" ประเภท Office QCC Prize จากผลงาน “ลดระยะเวลาในกระบวนการฝึกอบรมพนักงาน”, “ลด% Reject ไข่ดาวไม่เต็มฟอง” และ“ลด% Reprocess สินค้าบิ๊กเปาหมูสับไข่เค็ม” ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(ส.ส.ท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 • 14_award_7392.jpg

  ซีพีแรม คว้า 2 รางวัลการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร บนเวที KANO Quality Award 2018

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้รับ 2 รางวัล ในงาน KANO Quality Award 2018 ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพดีเด่น โดยใช้หลักการ Total Quality Management (TQM) ซึ่งรับมอบรางวัลจาก ศ.ดร.โนริอากิ คาโน (Prof.Dr.Noriaki Kano) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ หรือ Total Quality Management (TQM) โดยบริษัท ซีพีแรม จำกัด (สำนักโรงงานชลบุรี) ได้รับรางวัลระดับ Silver Award และ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สำนักโรงงานลาดกระบัง) ได้รับรางวัลระดับ Bronze Award ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 • 17_award_5680.jpg

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมงาน "CP ALL INNOVATION DAYS" กับงาน President Award 2018

  คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมงาน "CP ALL INNOVATION DAYS" กับงานประกวดรางวัลนวัตกรรม President Award 2018 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ (Convention Hall) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการคิดค้นและสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของพนักงานในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์และส่งต่อสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจากนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน ) เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

 • 18_award_8272.jpg

  ซีพีแรม (ชลบุรี) คว้ารางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2018

  คุณวิภาดา แจ้งเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาชลบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2018 รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work:(CSR-DIW) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวง และผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร

 • 19_award_4186.jpg

  ซีพีแรม(ลาดกระบัง) คว้า 3 รางวัลคุณภาพ ยกระดับอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  คุณปิยโชค ปิยางสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง เข้ารับมอบ 3 รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมคุณภาพ ได้แก่ รางวัล 3Rs Awards, รางวัล Zero Waste Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Awards ประจำปี 2561 จากคุณมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการและพิธีมอบรางวัล "โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561" จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ คุณปิยโชค ปิยางสุ ได้รับเกียรติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในการ ร่วมเสวนา หัวข้อ "แนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์กากของเสีย และการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืน" ณ ห้องกรุงเทพบอลล์รูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

 • 20_award_1508.jpg

  ซีพีแรม (ชลบุรี) คว้ารางวัล "Thailand Energy Awards 2018"

  คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัล"Thailand Energy Awards 2018" จัดโดยกระทรวงพลังงาน โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาชลบุรี เป็น 1 ใน 32 องค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในงาน "Thailand Energy Awards 2018" ด้านอนุรักษ์พลังงาน รางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 ก้าวสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน

 • 21_award_8786.jpg

  ซีพีแรม คว้า 6 รางวัล Process Excellence Award 2018

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2018 ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยรับมอบรางวัลจากคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ (ลาดหลุมแก้ว) ได้รับรางวัล Process Excellence Award 2018 ดังนี้ รางวัลชมเชยการปรับปรุงกระบวนการ (ระดับ Silver) 1. โครงการ Smart Quality Control : ฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงงาน 1 2. โครงการ ชั่งเร็ว จ่ายไว : ฝ่ายเกษตรและภูมิทัศน์ 3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ CPRAM TMS : ฝ่ายข้อมูลจัดส่งสินค้า LLK 4. โครงการ ระบบเบิกสินค้าออนไลน์ : ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตLLK / ฝ่ายProgramming และ lT System Integration รางวัล Site Visit 1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าตามสายรถด้วยระบบ Order Chilled Online : ฝ่ายจัดส่งสินค้าแช่เย็น 2. โครงการ ลดระยะเวลากระบวนการออกเอกสาร Machine Product Verify : ฝ่ายประกันคุณภาพ LLK

 • 22_award_1676.jpg

  CPRAM คว้า 2 รางวัลคุณภาพจากเวที International Quality & Productivity Convention 2018 (IQPC 2018

  คุณทัศดาพร พึ่งจิตต์ตน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป และ อัชชา ศรีรักษา รองผู้จัดการฝ่าย พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัล Quality Control Circle (QCC) ระดับ Gold Award 2 รางวัล ในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention 2018 (IQPC 2018) จัดโดย WAHANA KENDALI MUTU (WKM) ณ เกาะบาตั้ม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 • 23_award_2880.jpg

  ซีพีแรม (ชลบุรี) สร้างชื่อคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นอย่างต่อเนื่อง

  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (The Prime Minister's Industry Award 2018 : Quality Management) ให้กับ บริษัท ซีพีแรม จำกัด(ชลบุรี) โดยได้รับเกียรติจากคุณเจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งในปีนี้รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทดังกล่าวนั้น มีเพียง 13 องค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 • award2560-1.jpg

  รางวัล Thailand Kaizen Award 2017 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  รางวัลนี้มอบให้สำหรับผู้ที่มีผลงาน Kaizen ดีเด่น เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนากระบวนการ บริหารโดยการใช้เทคนิค Kaizen รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ ชื่อเสียงประกาศเกียรติคุณให้กับ องค์กรที่นำKaizen เข้าไปช่วยในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สามารถคว้า 9 รางวัล Thailand Kaizen Award 2017 อาทิ รางวัล Golden Award ประเภท Automation Kaizen จากผลงานระบบซุยข้าว สเปรย์พร้อมมูลอัตโนมัติ รางวัล Golden Award ประเภท Genba Kaizen จากผลงานถอดถาด จิ๊บๆ โดยที่ผ่านมาซีพีแรมได้รับรางวัลนี้ในปี 2556, 2557 และ 2559

 • award2560-2.jpg

  รางวัล Thailand 5s Award 2017

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัล “Diamond Award” ถือเป็นรางวัลสูงสุด และ รางวัล “Silver Award” ในงาน Thailand 5s Award 2017 จัดโดยสมาคมส่ง เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งมอบให้กับองค์กรดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จจาก การนำระบบ “5 ส” มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยบริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้ นำระบบการดำเนินงาน 7 ส มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินการในองค์กรกว่า 20 ปี ในทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงยังขยายผลไปยังผู้ส่งมอบ ชุมชน สังคม คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับระดับสากล สร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร ส่งผลให้องค์กรเติบโต อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • award2560-3.jpg

  รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovation Award 2017)

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด เข้ารับรางวัล HR Innovation Award “โครงการเรียนฟรีมี รายได้ (ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม)” ระดับ silver award จาก รอง ศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการพระราชวัง และนายก สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคล แห่งประเทศไทย (PMAT)

 • award-2559-01.jpg

  รางวัล IKA (Ishikawa -Kano Award)

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด รับรางวัล IKA (Ishikawa -Kano Award) จาก ศาสตราจารย์ ดร.โนริอากิ คาโน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ โดยได้มีการเสนอชื่อ และ คัดเลือกจากสมาชิก ANQ (Asian Quality Network) 17 ประเทศ ในงาน ANQ Congress 2016 Vladivostok ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าวนี้ คือเป็นผู้บริหารที่ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) อย่างเป็นรูปธรรม และขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงการบูรณาการตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำการได้รับรางวัลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง ในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทยสู่ชั้นแนวหน้าของโลกที่นานาชาติยอมรับ

 • award-2559-02.jpg

  รางวัล KANO Quality Award

  เพื่อเป็นการสนับสนุนระบบ TQM หรือ Thailand Quality Management ในประเทศไทยตามแนวทาง ของ ศาสตราจารย์ ดร.โนริอากิ คาโน ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบมาตรฐานคุณภาพ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงได้ริเริ่มจัดตั้งรางวัลคุณภาพ KANO Quality Award ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ แก่องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารงานคุณภาพ โดยใช้หลักการ TQM เป็นแนวปฏิบัติและวางระบบการ ทำงาน โดยซีพีแรมสามารถคว้ารางวัล KANO Quality Award 2016 ในระดับสูงสุด “Diamond Award” โดยที่ผ่านมาซีพีแรมได้รับรางวัลนี้ในปี 2556 ระดับ Golden Award และ 2553 เป็นครั้งแรก ระดับ Silver (ชนะเลิศอันดับ 1)

 • award-2559-03.jpg

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

  นับเป็นความภาคภูมิใจของซีพีแรมที่ได้รับมอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกันเป็น ปีที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2559) รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ นายจ้างลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงาน สัมพันธ์และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ยุติลงด้วยระบบ ทวิภาคี และส่งเสริมให้นายจ้างลูกจ้างได้ตระหนักถึงความ สำคัญในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และรูปแบบ การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้ ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี กระบวนการผลิตของ นายจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการประกาศ เกียรติคุณให้กับนายจ้างและลูกจ้างที่สามารถร่วมกัน บริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี

 • award-2558-01.jpg

  รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน

  ซีพีแรมคว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 2015 จากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รางวัลนี้มอบให้สำหรับผู้ประกอบการ องค์กร ธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวคิด กล้าคิดกล้าทำงาน ทำงานมีความคิดสร้างสรรค์ ให้ผลผลิตสูง มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซียน

 • award-2558-02.jpg

  รางวัล Deming Prize

  ซีพีแรมสร้างชื่อให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล Deming Prize 2015 โดยสมาคมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของประเทศญี่ปุ่น (Union of Japanese Scientists and Engineers : JUSE) ซึ่งถือเป็น 1 ใน 2 รางวัลระดับโลกที่นานาชาติให้การยอมรับว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) โดยซีพีแรมนับเป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Ready To Eat : RTE) รายแรกของไทยและของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

 • award-2558-03.jpg

  รางวัล Excellence in Consistent TPM Commitment

  บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้รับรางวัล Excellence in Consistent TPM Commitment 2015 ซึ่งจัดโดย Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม หรือ Total Productive Maintenance (TPM) ในครั้งนี้ คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว ณ Kyoto International Conference, เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เคยได้รับรางวัล TPM Excellence Award เมื่อปี 2554 นับเป็นธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้

 • award-2557-01.jpg

  รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

  ซีพีแรมได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำ ปี 2557 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้กับองค์กรเพียงองค์กรเดียวในแต่ละปี เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบผลสำ เร็จสูงสุดระดับประเทศ และกระตุ้นจูงใจสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การทำ คุณประโยชน์ต่อสังคม มีธรรมาภิบาลในการดำ เนินธุรกิจ และต้องเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นไม่น้อยกว่า 3 ประเภท โดยซีพีแรมเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ขณะเดียวกันซีพีแรมยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีนโยบายและเป้าหมายการจัดการพลังงาน มีโครงสร้างองค์กรและทีมพลังงาน สามารถตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซีพีแรมได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต ปี 2551 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ปี 2553 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ปี 2554 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2555รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2556 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ปี 2557

 • award-2556-01.jpg

  รางวัล Top Performance Award

  ซีพีแรมคว้ารางวัล Top Performance Award 2013 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยรางวัล Top Performance Award เป็นรางวัลที่ต่อยอดจากการที่ ซีพีแรม ได้รับรางวัล KANO Quality Award และ Thailand Lean Award ระดับ Golden Award และสามารถพัฒนาระบบการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประสบการณ์และเป็นแบบอย่างให้แก่สาธารณะต่อไป

 • award-2555-01.jpg

  Thailand Lean Award

  ซีพีแรมสามารถคว้ารางวัลการพัฒนาคุณภาพงานตามแนวทาง Lean ระดับ Golden ในการประกวด Thailand Lean Award 2012 จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งการให้รางวัลเป็นไปตามเกณฑ์ มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ Certificate, Bronze, Silver, Golden, และ Diamond สำหรับซีพีแรมเริ่มส่งเข้าประกวดเมื่อ พ.ศ. 2553 ครั้งนั้น