เราคือครอบครัวเดียวกัน

หากเปรียบองค์กรเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ พนักงานทุกคนก็เปรียบเหมือนฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยกันขยับขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ต่อไปนี้คือเสียงสะท้อนความรู้สึกของพนักงานจากฝ่ายต่างๆ ที่ช่วยกันก่อร่างสร้างรากฐานของซีพีแรมจนเติบโตก้าวหน้าดังเช่นทุกวันนี้

cpram-career-family
cpram-jobfamily
 • ทำงานมาตั้งแต่กิจการเบเกอรี่เพิ่งเริ่มต้นและได้เห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆ จากพนักงานหลักสิบเป็นหลักหลายพัน จากพื้นที่ 400 ตารางเมตรตอนนี้มี 4 โรงงาน จากผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกจนมีสินค้านับร้อย วัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันอย่างอบอุ่นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ทำให้ซีพีแรมเติบโตเวลาเห็นบริษัทฯ เจริญก้าวหน้าเกิดความรู้สึกภูมิใจว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างมากับมือ
  คุณศิริพร เกตุจันทรา
  ผู้ชำนาญการ อายุงาน 30 ปี
 • ประทับใจช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งหลายบริษัทมีการเอาพนักงานออก ลดเงินเดือนแต่ที่ซีพีแรมไม่มีใครต้องออกจากงานไม่มีการลดเงินเดือน สวัสดิการทุกอย่างเหมือนเดิมทุกคนร่วมกันฝ่าฟันวิกฤติมาได้ จากบริษัทเล็กๆ ทุนจดทะเบียนแค่ 40 ล้านจนปัจจุบันเติบโตก้าวหน้าขอให้ซีพีแรมเจริญรุ่งเรือง ผลิตอาหารที่อร่อยมีคุณภาพอย่างนี้ตลอดไป
  คุณสมคิด จิตต์ไทย
  รองผู้จัดการทั่วไป อายุงาน 26 ปี
 • ซีพีแรมเป็นองค์กรที่สนับสนุนพนักงานในเรื่องการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานชัดเจนเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือกัน เราสามารถพูดคุยกับผู้บริหารได้ทุกระดับ ทำให้มีแรงใจอยากมาทำงานทุกวัน
  คุณสุภิณา ชูชิต
  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ อายุงาน 22 ปี
 • ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้ทำงานบริษัทใหญ่โตแล้วยังมีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคนคิดแค่ว่าคงจะได้เป็นพนักงานรายวันธรรมดาๆ คนหนึ่ง ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาส ให้ความรู้ ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีพีแรม
  คุณอัญชลี มาลัย
  พนักงาน อายุงาน 30 ปี