ความรู้สู่สังคม

 • โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แค่เปิดปาก ก็แพร่เชื้อได้

  โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แค่เปิดปาก ก็แพร่เชื้อได้

  โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แค่เปิดปาก ก็แพร่เชื้อได้
 • ระยะฟักเชื้อของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่ต้องระวัง และช่วงตรวจ ATK ที่แม่นยำ

  ระยะฟักเชื้อของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่ต้องระวัง และช่วงตรวจ ATK ที่แม่นยำ

  ระยะฟักเชื้อของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่ต้องระวัง และช่วงตรวจ ATK ที่แม่นยำ
 • คนไทยต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปแบบไหน?

  คนไทยต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปแบบไหน?

  คนไทยต้องอยู่กับโควิด-19 ต่อไปแบบไหน?
 • หากกำลังสงสัยว่าจะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

  หากกำลังสงสัยว่าจะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

  หากกำลังสงสัยว่าจะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
 • สรุปอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทย

  สรุปอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทย

  สรุปอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทย
 • เมื่อไหร่ที่ควรตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

  เมื่อไหร่ที่ควรตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

  เมื่อไหร่ที่ควรตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน