4 วิธีใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19

4 วิธีใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ การเข้าห้องน้ำสาธารณะในช่วงนี้จึงต้องให้ความสำคัญ และระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากโรคดังกล่าว ซีพีแรม ขอเสนอ "4 วิธีใช้ห้องน้ำสาธารณะอย่างไร ให้ห่างไกล COVID-19"
1. ล้างมือก่อน-หลัง เข้าและออกจากห้องน้ำ
2. ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำทุกครั้ง
3. ลดและเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์
4. เช็ดสัมภาระที่ถือเข้าไปในห้องน้ำด้วยแอลกอฮอล์
#CPRAM #ซีพีแรม #COVID19 #โควิด19 #ห้องน้ำสาธารณะ