8 วิธีดูแลสุขอนามัยขอนตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

8 วิธีดูแลสุขอนามัยขอนตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19

ข้อแนะนำสำคัญ! กรณี COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ การดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเป็นสิ่งสำคัญ ซีพีแรม ขอแนะนำวิธีการดูแลสุขอนามัย กับตอน "8 วิธีดูแลสุขอนามัยขอนตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19"


1. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็น
4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น
6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น
7. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
8. ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ


#CPRAM #ซีพีแรม #COVID19 #โควิด19 #สุขอนามัย