6 ขั้นตอนทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัยกับทุกคน

6 ขั้นตอนทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัยกับทุกคน

สาระน่ารู้กับซีพีแรม

 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อต้องออกจากบ้าน และหากไม่ใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ต้องมีวิธีการทิ้งอย่างถูกต้อง

กับตอน "6 ขั้นตอนทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ปลอดภัยกับทุกคน"

 

1. ใช้มือทั้งสองข้างจับที่สายรัด แล้วดึงหน้ากากอนามัย
โดยดันออกไปด้านหน้าเป็นแนวตรง ไม่ใช้มือสัมผัสด้านหน้าของหน้ากากอนามัย
2. จับที่ขอบหน้ากากแล้วพับครึ่ง เก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายให้อยู่ด้านใน
3. พับครึ่งอีก 2 ทบ ให้เชือกทั้ง 2 ฝั่งอยู่ด้านเดียวกัน แล้วใช้เชือกพันรอบหน้ากากให้แน่น
4. ใส่ในถุงแยกจากขยะชิ้นอื่น มัดปากถุงให้แน่น และเขียนกำกับว่า “ขยะติดเชื้อ” กรณีผู้แยกสังเกตอาการ ให้ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
5. ทิ้งหน้ากากอนามัยลงถังขยะที่มีฝาปิด
6. ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์ 70% โดยทันที

 

ช่วยกันคนละนิด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

  

#CPRAM #ซีพีแรม #สาระน่ารู้กับซีพีแรม #COVID19 #โควิด19 #สู้ภัยโควิด19