เมื่อไหร่ที่ควรตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

เมื่อไหร่ที่ควรตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ข้อควรปฏิบัติกรณีโควิด-19

 

หากท่านใดรู้สึกกังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ซีพีแรม ขอเสนอตอน "เมื่อไหร่ที่ควรตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน"

 

- โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีระยะฟักเชื้อที่สั้น ผู้ที่มีการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อควรเข้ารับการตรวจเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง
- หากต้องการจะใช้เวลาในช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ สิ่งที่ควรทำก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเบื้องต้น คือการใช้ชุดตรวจโควิด-19 แบบรวดเร็วเพื่อทำการตรวจเชื้อ

 

#CPRAM #ซีพีแรม #COVID19 #โควิด19 #Omicron #โอไมครอน