หากกำลังสงสัยว่าจะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

หากกำลังสงสัยว่าจะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน

ข้อควรปฏิบัติกรณีโควิด-19

 

ซีพีแรม ขอแนะนำ "หากกำลังสงสัยว่าจะติดโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน" ให้ปฏิบัติดังนี้

 

- สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ หรือ ผู้ป่วยเรื้อรังควรรีบพบแพทย์
- ถ้าเคยไปในพื้นที่เสี่ยง ควรตรวจ ATK
- แม้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ ก็ไม่ควรประมาทให้สังเกตอาการ หากไม่ดีขึ้น ให้รีบพบแพทย์

 

#CPRAM #ซีพีแรม #COVID19 #โควิด19 #Omicron #โอไมครอน