โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แค่เปิดปาก ก็แพร่เชื้อได้

โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แค่เปิดปาก ก็แพร่เชื้อได้

ข้อควรปฏิบัติกรณีโควิด-19
ซีพีแรม ขอเสนอ ตอน "โควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน แค่เปิดปาก ก็แพร่เชื้อได้"
แม้ว่าเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนจะไม่ค่อยลงปอด แต่เชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถเกาะบริเวณเซลล์ผนังคอได้
เมื่อพูดคุย ตะโกน ไอ หรือจาม เชื้อจึงกระจายได้มากกว่า และง่ายกว่า
ดังนั้น วิธีการป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนที่ดีที่สุด คือ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์ 70%