เลอแปงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้แก่ ”โครงการเดอะช็อคกินข้าวกัน” เพื่อร่วมแบ่งปันลดค่าครองชีพให้กับผู้กระทบสถานการณ์ Covid-19

14 เม.ย. 63

ทั้งนี้เลอแปงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน แล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน