เลอแปง ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ซีพีแรม รวมใจเพื่อคนไทย สู้ภัย COVID-19” อย่างต่อเนื่อง

16 เม.ย. 63

เลอแปง ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม ร่วมส่งมอบเบเกอรี่เลอแปง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นกำลังใจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ และทุ่มเทในสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณี COVID-19

ทั้งนี้ เลอแปง ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณี COVID-19 และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

#คนไทยไม่ทิ้งกัน