ซีพีแรม ทุกแห่งทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

ซีพีแรม ทุกแห่งทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
26 ธ.ค. 63
ซีพีแรม ทุกแห่งทั่วประเทศ คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ทุกแห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ สาขาลาดหลุมแก้ว สาขาลาดกระบัง สาขาบ่อเงิน สาขาชลบุรี สาขาขอนแก่น สาขาลำพูน และสาขาสุราษฎร์ธานี คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมเดินรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงานซีพีแรม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงทำความสะอาด และฆ่าเชื้อสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน