ซีพีแรม (บ่อเงิน) ร่วมโครงการ “สานพลังเครือข่าย จป.สู้ภัยวิกฤติ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2564

ซีพีแรม (บ่อเงิน) ร่วมโครงการ “สานพลังเครือข่าย จป.สู้ภัยวิกฤติ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2564
13 พ.ย. 64
ซีพีแรม (บ่อเงิน) ร่วมโครงการ “สานพลังเครือข่าย จป.สู้ภัยวิกฤติ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2564
คุณพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ “สานพลังเครือข่าย จป.สู้ภัยวิกฤติ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดปทุมธานี” ประจำปี 2564 เนื่องจากวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตราย และโรคเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง โดยมีหน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การสนับสนุน, ให้คำปรึกษา, คำแนะนำ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของเครือข่ายอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา, การปรับภูมิทัศน์, การทำความสะอาดพื้นที่, การตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่บุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ในการนี้ คุณบุษบา ฉิมวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีแรม อาทิ โอนิกิริ, ซูชิโรล และน้ำดื่ม มาบริการให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อิ่มท้อง สร้างรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความประทับใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นการส่งมอบความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ณ โรงเรียนวัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี