ซีพีแรม (ลาดหลุมแก้ว) คว้ารางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564

ซีพีแรม (ลาดหลุมแก้ว) คว้ารางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564
24 พ.ย. 64
ซีพีแรม (ลาดหลุมแก้ว) คว้ารางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564
คุณบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “Pathum Thani Labour Management Excellence Award 2021“ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมอบรางวัล, คุณเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับและมอบรางวัล และคุณศักด์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน ในการนี้ คุณปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณณัชโชติ เหมทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คุณเดโช ปลื้มใจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน เป็นปีที่ 15”, รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ 16”, รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ปีที่ 1” และรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices) ปีที่ 1” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ถนนติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี