ซีพีแรม (บ่อเงิน) คว้ารางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564

ซีพีแรม (บ่อเงิน) คว้ารางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564
24 พ.ย. 64
ซีพีแรม (บ่อเงิน) คว้ารางวัลจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564
คุณบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “Pathum Thani Labour Management Excellence Award 2021“ จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ คุณนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมอบรางวัล, คุณเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับและมอบรางวัล และคุณศักด์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงาน ในการนี้ คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์ รองผู้จัดการทั่วไป และคุณบุษบา ฉิมวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1”, รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ปีที่ 1” และรางวัล “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ถนนติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี