ซีพีแรมทุกแห่งทั่วประเทศ ย้ำความสำเร็จผลิตอาหารปลอดภัยด้วยพลังงานสะอาด “Solar Rooftop” ยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ซีพีแรมทุกแห่งทั่วประเทศ ย้ำความสำเร็จผลิตอาหารปลอดภัยด้วยพลังงานสะอาด “Solar Rooftop” ยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
26 พ.ย. 64
ซีพีแรมทุกแห่งทั่วประเทศ ย้ำความสำเร็จผลิตอาหารปลอดภัยด้วยพลังงานสะอาด “Solar Rooftop” ยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
บริษัท ซีพีแรม จำกัด หรือ ซีพีแรม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 แห่ง รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ด้วยปณิธาน “ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน” ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนและยุทธศาสตร์ บริษัท ซีพีแรม จำกัด เปิดเผยว่า การดำเนินกิจกรรมการผลิตอาหารปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop รวมกว่า 34,315 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 188 ล้านบาท ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาโรงงานของซีพีแรมทั้ง 7 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ กว่า 7,200 กิโลวัตต์ต่อปี ช่วยลดอัตราค่าไฟฟ้า Peak Load ในช่วงเวลากลางวันของทุกวัน ถือเป็นการลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าในโรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ได้ประมาณ 9 ล้านบาทต่อปี และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละมากกว่า 4,700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบได้กับการปลูกต้นไม้จำนวน 499,000 ต้น ถือว่าเป็นการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 16,000 แผง ซีพีแรมกำหนดเป้าหมายระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมถึงได้เป็นการใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นโอกาสดีในการร่วมมือ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการดำเนินตามนโยบายการส่งเสริมพลังงานของภาครัฐ การประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่องค์กรที่มีความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นอุตสาหกรรมโรงงานสีเขียว (Green Factory) และบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
คุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักโรงงานชลบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ซีพีแรม(ชลบุรี) เป็นโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ที่ได้นำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม ร่วมกับบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ ออกแบบสายการผลิตร่วมกัน จนได้สายการผลิตอาหารแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประสิทธิภาพสูง มีสุขอนามัยที่ดี ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้ติดตั้ง Solar Rooftop เช่นกัน ติดตั้งแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกันซีพีแรม ดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว ด้านความปลอดภัยทางอาหารและให้คุณค่าทางโภชนาการ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังยกระดับขีดสามารถในการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้ง Solar Rooftop ยังเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันเปลี่ยนโลกได้ ปัญหาโลกร้อนมีมาอย่างต่อเนื่องจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ รวมถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแน่นอนว่ามีผลกระทบกับทุกชีวิตบนโลก ดังนั้นคงจะดีกว่าหากหันมาช่วยกันใช้พลังงานสะอาด อย่างเช่น พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ ที่ทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันทำได้ โดยไม่สร้างมลภาวะใด ๆ ให้แก่โลก และยังช่วยเสริมกำลังผลิตไฟฟ้า ในภาวะที่ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ มีแนวโน้มลดลงและกำลังจะหมดไปในอีก 5-7 ปีข้างหน้า ในขณะที่ความต้องการการใช้ไฟฟ้าในทุกภาคเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ พลังงานแสงอาทิตย์ จึงถือเป็นทางเลือกสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนนี้ได้