ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก

ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก
27 เม.ย. 65
ซีพีแรม (สุราษฎร์ธานี) เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก
คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในโอกาสเยี่ยมชม บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี) โรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน และเบเกอรี่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในภาคใต้ของประเทศไทย และช่วยเสริมสร้างศักยภาพการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการสร้างงาน สร้างรายได้ในภูมิภาค ขณะเดียวกันยังได้เข้าใกล้แหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น และช่วยให้อาหารที่ผลิตออกจากโรงงานกระจายไปสู่ร้านค้าในเวลาสั้นลงจากเดิมต้องใช้เวลา 6-7 ชม. ลดเหลือ 2-3 ชม.เท่านั้น ย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน โดยชูนวัตกรรมกระบวนการผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก จากพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าตลาดอาหารแช่เย็น มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ผู้บริโภคยอมรับอาหารพร้อมรับประทานในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ด้วยเป็นอาหารที่มีความอร่อย ปลอดภัย ในคุณค่าทางโภชนาการ และสะดวก
ซีพีแรม จะยังคงไม่หยุดนิ่งในการร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนตามปณิธานขององค์กรต่อไป
รับชมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/CPRAM.Brand/posts/5357847227580670