เลอแปงชวนทำ TikTok Challenge แบบปังๆ

เลอแปงชวนทำ TikTok Challenge แบบปังๆ
17 พ.ค. 65

เลอแปงชวนทำ TikTok Challenge แบบปังๆ เพียงนำเบเกอรี่เลอแปงชนิดใดก็ได้ มาทำคลิปรีวิวตามสไตล์ของคุณแบบสุดปังงงงง ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท


กติการ่วมสนุก
1. นำสินค้าเบเกอรี่เลอแปงชนิดใดก็ได้ มาทำคลิปรีวิวตามสไตล์ของคุณแบบสุดปังงงงง
2.โพสต์คลิปวิดีโอลงช่องทาง TikTok ของคุณ พร้อมติด Hashtag #รีวิวเลอแปงให้ปังChallenge #เลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย
3. แคปภาพโพสต์ที่ร่วมกิจกรรม แล้วนำมา Comment ไว้ใต้กิจกรรมนี้ พร้อมแนบ Link
4. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565
5. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำครบถ้วนตามกติกา และสร้างสรรค์คลิปวิดีโอได้ประทับใจ
- รอบแรก คัดเลือกจำนวน 15 คลิป จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
- รอบตัดสิน คัดเลือกจำนวน 8 คลิป จาก 15 คลิป โดยการลงคะแนน ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ถึง รางวัลชมเชย ผลคะแนนตามลำดับมากที่สุดไปน้อย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)
6. ประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Page : เลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย และ TikTok : lepan.bakery สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่หลังประกาศผล จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น.
7. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 ท่าน โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลต่อ 1 ท่านเท่านั้น (1 แอคเคาท์ต่อ 1 คลิป)
หมายเหตุ : คัดเลือกรอบตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้บริหารบริษัท ซีพีแรม จำกัด

ของรางวัล
รางวัลที่ 1 iPad Gen 9 (WI-FI 64 GB / Gray Color + Case) มูลค่า 12,190 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 Apple Watch SE (GPS 44 mm. / Blue Fog Color) มูลค่า 10,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 ลำโพง Marshall Bluetooth มูลค่า 6,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย Starbucks Card มูลค่า 200 บาท จำนวน 5 รางวัล
หมายเหตุ : ของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล

งื่อนไขกิจกรรม
1. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ และเปลี่ยนของรางวัลเป็นสิ่งอื่นได้
3. ของรางวัลทางบริษัทฯ จะมอบให้ภายใน 30 วันหลังจากการประกาศผล
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลแก่ผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น Account Tiktok ของผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Account ที่มีตัวตนใช้งานจริงและตรวจสอบได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าทุจริต ไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มารายงานตัว และยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด