VG for Love

VG for Love

“ VG for Love ” อาหารกลุ่มใหม่สำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลัก “ Plant Based Diet ” โดยมีไลฟ์สไตล์สอดคล้องทั้ง 4 ความรัก คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อม และรักโลก มุ่งหวังให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่อาหาร
 • Vegan-J : อาหารเจ

  Vegan-J : อาหารเจ

  อาหารสำหรับกลุ่มคนที่รับประทานพืชเป็นหลักโดยงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งพืชที่มีกลิ่นฉุน
  Microwave Microwave
 • Vegan : อาหารวีแกน

  Vegan : อาหารวีแกน

  อาหารสำหรับกลุ่มคนที่รับประทานพืชเป็นหลักโดยงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด
  Microwave Microwave
 • Lacto Veggie : อาหารมังสวิรัติกับนม

  Lacto Veggie : อาหารมังสวิรัติกับนม

  อาหารสำหรับกลุ่มคนที่รับประทานพืชเป็นหลักโดยงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด แต่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมได้
  Microwave Microwave
 • Ovo Veggie : อาหารมังสวิรัติกับไข่

  Ovo Veggie : อาหารมังสวิรัติกับไข่

  อาหารสำหรับกลุ่มคนที่รับประทานพืชเป็นหลักโดยงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด แต่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์จากไข่ได้
  Microwave Microwave
 • Lacto-Ovo Veggie : อาหารมังสวิรัติกับนม และไข่

  Lacto-Ovo Veggie : อาหารมังสวิรัติกับนม และไข่

  อาหารสำหรับกลุ่มคนที่รับประทานพืชเป็นหลักโดยงดเว้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด แต่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์จากนม และไข่ได้
  Microwave Microwave