ซีพีแรม คว้ารางวัลดีเด่น การันตีองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ซีพีแรม คว้ารางวัลดีเด่น การันตีองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
29 ก.ย. 64
ซีพีแรม คว้ารางวัลดีเด่น การันตีองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (CP ALL) เข้ารับรางวัลในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ในระดับดีเด่น ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ดำเนินงานโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นแบบอย่างอันดีให้กับองค์กรอื่น ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ซีพีแรม มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยปณิธานองค์กรที่ว่า “ซีพีแรม ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน” พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในทุกมิติตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน