ประวัติบริษัท

cpram-2561-2565

ยกระดับสู่ยุคศรีอัจฉริยะ (พ.ศ. 2561-2565)

“แนวคิด “ศรีอัจฉริยะ” (ศรี คือ ความดีงาม อัจฉริยะ คือ ความเก่ง) ซึ่งเป็นการยกระดับ ความดี พร้อม ความเก่ง”

จากปณิธานที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว ยังเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการ ซีพีแรมจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัยเข้ามาใช้ ไม่หยุดนิ่งที่จะทำการวิจัยและพัฒนา
ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล และขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ตามมาด้วยการ สร้างสรรค์คุณค่าให้กับพันธมิตร ด้วยการพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อ
การนำเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดเสมอมา

cpram-2556-2560

ยุค 6 : ยุคครบเครื่องด้วยนวัตกรรม (พ.ศ. 2556-2560)

“นวัตกรรมมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ช่วยเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตและยั่งยืนอีกทั้งไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มากกว่าความอร่อย”

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นบริษัท ซีพีแรม จำกัด ด้วยบรรยากาศภายใต้วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม(Innovation Culture) ที่ได้ฟูมฟักในองค์กรมากว่า 10 ปีในห้วงเวลานี้ซีพีแรมจึงมีความพร้อมในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านต่างๆ อย่างครบเครื่อง นวัตกรรมมีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ช่วยเสริมสร้างองค์กรให้เติบโตและยั่งยืน อีกทั้งไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มากกว่าความอร่อย

cpram-2551-2555

ยุค 5 : ยุคเติบโตอย่างมั่นคง (พ.ศ. 2551-2555)

“เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดลงทุนสร้างโรงงานสาขา และลงทุนในการพัฒนาบุคลากร”

ยุคต่อมา ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดยังคงมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการวางรากฐานในการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ วางแผนด้านการลงทุน เพื่อขยายฐานการผลิต 2 ด้าน คือ ลงทุนสร้างโรงงานสาขาวางเป้าหมายไว้ 8 แห่ง เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมทั้งสามารถจัดส่งอาหารให้กับร้าน 7-Eleven ในรัศมีการจัดส่งไม่เกิน 4 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่สดใหม่ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และเกิดระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

cpram-2546-2550

ยุค 4 : ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (พ.ศ. 2546-2550)

“ยุคนี้สำหรับ ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดถือเป็นยุคแห่งการปฏิวัติระบบสารสนเทศ และนำกรอบ TQA เข้ามาประเมินองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ”

เพราะให้ความสำคัญกับการพัฒนารอบด้าน ไม่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการจัดการโรงงานเท่านั้น แต่รวมไปถึงการสื่อสารและการจัดการในระดับปฏิบัติการเชิงคุณภาพด้วย ยุคนี้สำหรับ
ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดจึงถือเป็นยุคแห่งการปฏิวัติระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

cpram-2541-2545

ยุค 3 : ยุคสู่สากล (พ.ศ. 2541-2545)

“ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดไม่หยุดนิ่งที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และให้ความสำ คัญกับการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากล”

พ้นจากยุคของการพัฒนามาแล้ว ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นเป็นลำดับ โดยไม่หยุดนิ่งที่จะทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากลของโรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ระบบตรวจสอบวิเคราะห์ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร HACCP ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 และระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือ TQM (Total Quality Management)

cpram-2536-2540

ยุค 2 : ยุคแห่งการพัฒนา (พ.ศ. 2536-2540)

“ยุคนี้มีการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อปรับประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
จากซาลาเปาที่เคยปั้นด้วยมือ ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องขึ้นรูปซาลาเปาที่บีบออกมาแล้ววางบนกระดาษ แล้วเอาไปนึ่งได้เลย”

คงไม่เกินเลยนัก หากจะกล่าวว่า ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาดก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากศูนย์ เนื่องจากยังไม่เคยมีโรงงานอาหารพร้อมรับประทานในลักษณะนี้มาก่อน เดิมเครือเจริญโภคภัณฑ์จะผลิตแต่อาหารแปรรูปที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในปริมาณมากๆ เช่น ไก่ทอด ไส้กรอก เท่านั้น เมื่อต้องมาผลิตอาหารพร้อมรับประทาน จึงต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่หมด ก่อน พ.ศ. 2535 พนักงานต้องปั้นซาลาเปาด้วยมือ ยืนเรียงแถวกันยาวเหยียดในห้องเล็กๆ เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตสินค้านั้นแม้จะทันสมัย แต่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องครัวขั้นพื้นฐานก็ว่าได้

cpram-2531-2535

ยุค 1 : ยุคก่อร่างสร้างตัว (พ.ศ. 2531-2535)

“เมื่อเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และธุรกิจบริการอาหารภายในประเทศ
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย”

เมื่อเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade Retailer) และธุรกิจบริการอาหาร (Food Service)
ภายในประเทศ อันได้แก่ แม็คโคร ร้าน 7-Eleven ซันนี่ซูเปอร์มาร์เก็ต และเชสเตอร์ฟู้ดส์ จึงได้ก่อตั้งหน่วยงานผลิตอาหารขึ้นมารองรับหลายธุรกิจ รวมถึง บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ค้าปลีกในประเทศไทย โดยมี กิจการอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง (ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2531)และกิจการเบเกอรี่ (ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2532) ที่เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะผลิตขนมปัง เค้ก คุกกี้ ส่งร้านค้าปลีกและตลาดบริการอาหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในขณะนั้นแล้ว ยังเปิด ร้านเบเกอรี่ชื่อ “เบเกอริช” บนถนนสีลมฝั่งตรงข้าม
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ และในซันนี่ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาถนนศรีนครินทร์อีกด้วย