วิสัยทัศน์ และปรัชญาธุรกิจ

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นในการส่งมอบอาหาร เพื่อความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
cpram-philosophy-img

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต
อาหารที่มีคุณภาพส่งผลให้ชีวิตมีคุณภาพ
“ซีพีแรม” มุ่งมั่นที่จะมอบอาหารที่มีคุณภาพ
เพียบพร้อมด้วยความปลอดภัย
ให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภค
เพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดี สดใส และมีชีวิตชีวา