cpram-index-product-bg

ผลิตภัณฑ์
คุณภาพ

นอกจากรสชาติอร่อยแล้ว ยังเพียบพร้อมด้วยความปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการ

cpram-head-sustainability

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ซีพีแรม ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ครอบคลุมทั้งในมิติสุขภาวะ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

cpram-career

ร่วมงาน
กับเรา

ร่วมส่งมอบความดีคู่ความเก่งให้กับผู้บริโภคและสังคม สู่องค์กรยั่งยืน

thailand-cpram-map

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
14°02'41.3"N 100°25’50.3"E
(14.044791, 100.430637) ติดต่อ 02-844-8100

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานสีลม

313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
13°43'38.8"N 100°31'57.1"E
ติดต่อ -

บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานสาทร

127 อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
13°43'21.7"N 100°32'05.0"E
(13.722705, 100.534711)
ติดต่อ -

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

149 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
13°46'12.6"N 100°47'10.0"E
(13.770167, 100.786114) ติดต่อ 02-844-8300-12

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

86 หมู่ 6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
16°20'37.1"N 102°47'55.2"E
(16.343626, 102.798664)
ติดต่อ 043-262-000

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สุราษฎร์ธานี)

115 หมู่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
9°03'52.5"N 99°14'33.0"E
(9.064588, 99.242501)
ติดต่อ 02-844-8100

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

789/173 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
13°06'44.9"N 101°00'05.4"E
(13.112481, 101.001486)
ติดต่อ 033-674-400

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)

13/5, 13/15 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
14°04'15.2"N 100°26'29.3"E
(14.070883, 100.441458) ติดต่อ 02-844-8100

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน)

177 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
18°30'40.1"N 99°00'09.7"E
(18.511096, 99.002697)
ติดต่อ 052-035207

ติดต่อเรา

ติดต่อ CPRAM 02-844-8100

×

แบบฟอร์มติดต่อ

  • Captcha image
    เปลี่ยนรหัส
  • * กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ให้ครบถ้วน

177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
14°02'41.3"N 100°25’50.3"E
(14.044791, 100.430637) ติดต่อ 02-844-8100

149 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
13°46'12.6"N 100°47'10.0"E
(13.770167, 100.786114) ติดต่อ 02-844-8300-12

13/5, 13/15 หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
14°04'15.2"N 100°26'29.3"E
(14.070883, 100.441458) ติดต่อ 02-844-8100

313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
13°43'38.8"N 100°31'57.1"E
ติดต่อ -

127 อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
13°43'21.7"N 100°32'05.0"E
(13.722705, 100.534711)
ติดต่อ -

789/173 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
13°06'44.9"N 101°00'05.4"E
(13.112481, 101.001486)
ติดต่อ 033-674-400

86 หมู่ 6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
16°20'37.1"N 102°47'55.2"E
(16.343626, 102.798664)
ติดต่อ 043-262-000

177 หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
18°30'40.1"N 99°00'09.7"E
(18.511096, 99.002697)
ติดต่อ 052-035207

115 หมู่ 2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
9°03'52.5"N 99°14'33.0"E
(9.064588, 99.242501)
ติดต่อ 02-844-8100